Sjöfartsindustrin

Ab Magnusson & Stoor Oy har flera års erfarenhet av fartygs reparations- och servicearbeten samt tillverkning av inredningsdelar och montering. Som exempel kan nämnas räcken till passagerarfartygens allmänna utrymmen samt köks- och däckkonstruktioner. Vi erbjuder tjänster allt från mekanisk service till helhetslösningar på inredning.

PLANERING

Då en ny båt skall byggas eller ett större renoveringsarbete utföras planerar vårt planeringsteam tillsammans med kunden arbetet. För planering använder vi CAD-program och vid behov 3D-modellering.

TILLVERKNING, SAMMANSÄTTNING OCH MONTERING

Den tillsammans med kunden planerade och godkända delen tillverkas och därtill hörande helhet förmonteras i vår produktion och slutmonteras sedan på fartyget enligt överenskommelse.

SVETSNINGS- REPARATIONS- OCH SERVICEARBETEN

Vi utför svetsningsarbeten med finländsk yrkeskunskap på nya fartyg eller fartyg som behöver repareras. Vårt serviceteam utför reparationer och service enligt kundens behov.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Våra samarbetspartners garanterar en flexibel och kostnadseffektiv reservdelsservice på ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör för fartyg, t.ex. Bergaflex solskydd för kommandobryggan.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.