Industri

Ab Magnusson & Stoor Oy har över 30 års erfarenhet av tillverkning och montering av maskiner, delar och metallkonstruktioner som industrin behöver. Förutom enkla stål- och aluminiumkonstruktioner tillverkar vi också skräddarsydda oljebekämpningsutrustningar, förpackningsmaskiner, lyftanordningar och automationsteknik av hög klass.

PLANERING

Tillsammans med kunden planerar vårt erfarna planeringsteam produkter och maskiner. För planering använder vi oss av CAD-program och 3D-modellering.

TILLVERKNING, MONTERING OCH LEVERANS

Vi tillverkar krävande anordningar enligt kundens ritningar som vi planerat tillsammans. Produkten tillverkas och sammansätts hos oss och monteras sedan hos kunden enligt överenskommen tidpunkt.

REPARATIONS- OCH SERVICEARBETEN

Vi erbjuder också service- och reparationstjänster på maskiner vi tillverkat samt även på andra nya och gamla maskiner.

 


 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.