Tjänster och produkter

Våra kunder inom varvs-, livsmedels- och byggnadsindustrin samt båtbranschen värdesätter vårt kunnande av skräddarsydda inredningskonstruktioner samt maskiner med hydraulik och automation som t.ex. tillverkning och service av oljebekämpningsutrustning, programmerbara transportörer, förpackningslinjer samt aluminiumbåtar